Bestyrelsen

 
 Lars Peder Vendelbo

 Formand

Lars Peder Vendelbo
41 66 51 99
Mail: formand@bcmaalet.dk

 Kvinde

Kasserer

Lis Tiedemann Jacobsen
20833640
Mail: kasserer@bcmaalet.dk

 Mand

Sekretær

Carsten Jacobsen
21702754
Mail: sekretaer@bcmaalet.dk

 Johnny H

Bestyrelsesmedlem

Johnny Hansen
22 53 15 57
Mail: bestyrelsen@bcmaalet.dk

 Bent S

Bestyrelsesmedlem

Bent Sørensen
65 94 27 42
Mail: bestyrelsen@bcmaalet.dk

   Mand

Seniorleder

Tommy Jensen
65 92 61 17
Mail: seniorleder@bcmaalet.dk

 Leo Rasmussen

Ungdomsleder

Leo Rasmussen
65 95 89 64
Mail: ungdomsleder@bcmaalet.dk